Tjänster

Redovisning

Ditt företag måste enligt lag föra bokföring över de ekonomiska transkaktioner som företaget har, större företag är även skyldiga att ha en auktoriserad revisor (Revisorlagen 2 § andra stycket). Du kan själv välja hur och vem du vill ska sköta din bokföring och vem du ska ha som revisor i bolaget.

Panlegis erbjuder i samarbete med flera ledande revisionsföretag ett komplett redovisningspaket för ditt företag.

Paketet inkluderar:

  • Bokföring
  • Bokslut och årsredovisning
  • Skattedeklaration för företaget

Vår höga kundvolym gör det möjligt för oss och våra samarbetspartners och erbjuda dessa tjänster till konkurrenskraftiga priser:

  • Filialredovisning
  • Skatte & avgiftanmälan
  • Deklaration delägare Sverige

Om du inte redan beställt redovisningspaket kontakta oss idag på 08-4000 6200 så hjälper vi dig innan du skickar in registreringsanmälan till Bolagsverket.

Paketet passar både SUF bolag som AB – en uppstartskostnad kommer att debiteras.

PANLEGIS är en stor internationell aktör med omfattande kompetens om uppstart och drift av företag i en rad jurisdiktioner. Våra kundrådgivare kan ge dig värdefulla råd till alla näringsidkare – vi ger en snabb och oberoende bedömning kring ditt företag  för att se om du kan ha nytta av att byta företagsform.

PANLEGIS har betydande internrådgivare inom juridik – och god kontakt med auktoriserade advokatbyråer både i England och i Sverige. Utöver detta bistår vi direkt eller genom samarbetande advokater med alla juridiska problem som kan uppstå.