Om SUF

Kort om SUF®

Starta företag enkelt med SUF®

SUF® är en bolagsform utformad av Panlegis baserad på en svensk filial av ett utländskt bolag. Med ett SUF® från Panlegis får du samma rättigheter som ett aktiebolag, men du slipper sätta av aktiekapital!

Det är inte utan anledning att PANLEGIS SUF idag är Sveriges snabbast växande företagsform. SUF® ger dig fördelarna och friheten med ett AB, men till kostnaden av en enskild firma.

SUF® är en trygg företagsform som befriar dig från personligt ansvar. Med ett SUF® genom PANLEGIS får du ett aktiebolag registrerat både i Sverige och i England. Företaget är ett engelskt aktiebolag, och i Sverige är du genom etableringsfriheten inom EU garanterad samma rättigheter som ett vanligt svenskt AB. I likabehandling med ett AB får du bland annat skattefördelar, ansvarsbegränsning och ökade sociala rättigheter, och du slipper med ett SUF® att binda upp minst 25 000 kr i aktiekapital.

Registreringen görs genom att det först etableras ett engelskt aktiebolag (Ltd) i England och efter det registreras en svensk filial av detta företag. Tack vare etableringsfriheten inom EU kan svenska myndigheter inte på något sätt diskriminera SUF® gentemot vanliga aktiebolag – även om det är mycket enklare och billigare att etablera, har SUF® samma fördelar som svenska AB.

Om du inte har behov av att binda upp ett aktiekapital i ditt företag under en bestämd tid eller om du bara önskar ett företag som är enkelt att starta och driva – då är SUF® företagsformen för dig.

Med ett SUF® får du ett svenskt organisationsnummer. Du kan momsregistrera företaget, få F-skatt sedel och anställa dig själv enligt gällande lagar.

PANLEGIS vägleder dig genom hela registreringsprocessen – som inte tar mer än 1-2 timmar då vi är direkt anknutna till det engelska företagsregistret. Vi hjälper dig med uppföljningen av ditt företag utanför Sverige – du behöver endast koncentrera dig på att skapa intäkter till din verksamhet.

NYCKELFÖRDELAR MED SUF®

 • Full ansvarsbegränsning
 • Enkel administration
 • 0 % skatt på utdelningen till företaget
 • 0 % skatt på aktievinst i företaget
 • Inget aktiekapital
 • Du kan anställa dig själv
 • Du kan ta ut utdelning istället för lön
 • Skattefria förmåner till ägare som anställd
 • Låg skatt på utdelning av investerat kapital

SUF® är grundat på samma princip som NUF i Norge och Niederlassung i Tyskland. Båda har haft en enorm framgång med 80 000 filialer av engelska Ltd-företag i Tyskland och närmare 19 000 filialer i Norge. För att visa sambandet med de mycket populära NUF i Norge, har vi valt att kalla våra filialpaket i Sverige SUF®.

SUF är ett registrerat varumärke. Du kan läsa mer om vad som gäller för en filial på Bolagsverkets hemsida.

Är detta tillåtet?

Ja! Inom EU gäller full etableringsfrihet. Du kan etablera ditt företag i vilket land som helst inom EU, oberoende av var du skall driva ditt företag. Även om du enbart skall ha verksamhet i Sverige och även om alla aktieägare och hela styrelsen är bosatt i Sverige, kan du fritt etablera ditt företag i England och sedan driva det som filial i Sverige. Detta förfarande följer bland annat den så kallade Centrosdomen (du kan se ett kort sammandrag här).

Inom EU kan du alltså helt lagligt välja det mest gynnsamma landet att etablera ditt företag i. England är ett mycket bra land eftersom dess företagslagstiftning är effektiv och praktisk, och av den anledningen har England blivit ett centrum för företagsetablering inom EU. Varje år registreras mer än 300 000 ltd-företag i England!

Hur skattar jag?

Skatt och företagslagstiftning är helt skilda frågor. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och England från 1983 skall ett företag som enbart är verksamt från en fast plats i Sverige, och som leds från Sverige, enbart skatta i Sverige. När du enbart driver din verksamhet i Sverige och själv leder företaget därifrån, behöver du alltså inte bekymra dig över att betala skatt i England.

Företagssekreterare

PANLEGIS kan ställa en bolagssekreterare till hands åt ditt företag, som ser till att företaget följer engelska myndighetslagar – bland annat när det gäller inlämning av Annual Return, Annual Accounts och registrering hos engelska skattemyndigheter.

Skulle du underlåta att lämna in dessa obligatoriska dokument riskerar du att du påläggs dagsböter eller att ditt företag raderas ur de engelska registren, vilket gör fortsatt drift i Sverige olaglig. Det är därför viktigt att du använder seriösa aktörer vid registrering av din filial.

Våra kunder

Det kan vara lätt att tro att starta bolag med England som bas och ha en filial i Sverige är bara till för avancerade företag med stor omsättning och internationell verksamhet.

Så är inte fallet. Vår typiska kund är en liten egenföretagare som inte har haft tiden att se om sin bolagsform utan har fullt upp med att göra det som man är bäst på nämligen jobba inom sitt fackområde.

Typiska egenföretagare som valt oss som samarbetspartner är:

 • Rörläggare
 • Fotvårdsspecialister
 • Konsulter
 • Snickare
 • Tatuerare
 • Frisörer
 • Lastbilschaufförer
 • Daytraders
 • Författare
 • Frilansare
 • Idrottsmän
 • Bagare
 • Massörer
 • Hantverkare

Kort och gott vanligt folk som ser att SUF är en företagsform som gagnar både deras företag som entreprenören själv.

17.000 bolagsetableringar talar sitt tydliga språk, Panlegis erbjuder en eftertraktad lösning för många och inte för några få specialiserade.