Vill du driva eget, bättre och billigt?

Som du säkert redan vet har alltid den största fördelen med handel via ett aktiebolag varit det begränsade ansvaret. För en enskild firma eller andra icke-begränsade verksamheter idag finns det ingen ekonomisk skiljelinje mellan dig som ägare och själva företaget. Det innebär i sin tur att dina personliga tillgångar äventyras ordentligt i händelse av ett fel i verksamheten – och dessvärre händer ju faktiskt ibland saker som inte alltid är under vår egen kontroll. Men detta är som tidigare känt aldrig fallet för ett aktiebolag, som idag besitter det största ekonomiska skyddet, det vill säga att företagarens privatekonomi aldrig hotas vid problem.
Något som dock ofta skapar hinder för många småföretagare och andra att skaffa sig bättre sociala rättigheter och bilda aktiebolag är bland annat fantasisummor om minst 50 000 kr i krav på aktiekapital. Detta är nu ett minne blott!
SUF – Aktiebolaget utan aktiekapital
Tack vare PANLEGIS finns det nu ett erbjudande som ger dig betydligt bättre rättigheter som förtagare men till kostnaden av en icke-begränsad verksamhet. Bolagsformen heter SUF och är en förkortning av Svenskt Utlandsregistrerat Företag. Skälen till att välja den är många, men de främsta är givetvis, den lägre skatten, det låga kravet på aktiekapital om endast 1₤, den fulla ansvarsbegränsningen och namnskyddet i hela landet.
PANLEGIS använder alltid Storbritannien som bas när de registrerar ditt nya bolag, oavsett ditt medborgarskap och i vilket EU/EES-land företaget i fråga kommer vara verksamt i. Det enda kravet är en brittisk sätesadress (för bolaget) och detta kan PANLEGIS bistå dig med.
Etableringen gör det alltså möjligt för dig att starta ett nytt aktiebolag (Ltd) inom endast några timmar, där du, ensam om du så vill, sitter i styrelsen och utan krav på startkapitalets storlek. Startkapitalet i bolaget kan vara så lågt som en aktie eller som tidigare nämnt, 1 pund. Dock så behöver du inte driva ditt aktiebolag (Ltd) i England över huvud taget.
Du får en registrerad filial, med andra ord ditt utländska moderbolags avdelningskontor, med självständig förvaltning i Sverige eller EU/EES. I denna kan du driva din verksamhet under svensk lag och svenska myndigheters beslut samtidigt som du tar del av fördelar och rättigheter som ett aktiebolag har som juridisk person och även för dig själv eftersom du blir anställd i bolaget. Kan det bli bättre?
Sätt dig och din framgång i första hand och låt PANLEGIS skräddarsy en optimal lösning för dig och ditt bolag, helt utgående från dina behov, önskemål och förutsättningar.
För mer information, besök PANLEGIS online på se.panlegis.com